logo

Usuwanie naczynek, pajączków, teleangiektazji

REDUKOWANIE ZMIAN NACZYNIOWYCH NA RÓŻNYCH OBSZARACH CIAŁA

Nieinwazyjne leczenie zmian naczyniowych wykorzystujące pochłanianie impulsów światła przez hemoglobinę i ich zamianę na ciepło polega na podniesieniu temperatury krwi tak wysoko, aby spowodować zniszczenie ścian naczynia, bez niszczenia naskórka oraz otaczających tkanek.

Zmiana naczyniowa zostaje wyeliminowana tylko wówczas, gdy całe naczynie poddane zabiegowi osiąga temperaturę. Metodyka leczenia zmian naczyniowych oprócz głębokości położenia i średnicy naczynia musi również uwzględniać rodzaj i umiejscowienie zmiany chorobowej, ponieważ reakcja skóry na światło nie jest jednakowa na całym ciele. Najczęściej zabiegi usuwania zmian naczyniowych w dermatologii kosmetycznej są wykonywane na twarzy i na nogach.

Usuwanie zmian naczyniowych na twarzy

Leczenie zmian chorobowych na twarzy wymaga w większości przypadków zamknięcia naczyń położnych stosunkowo płytko. Ze względu na różnorodność zmian chorobowych zaleca się prowadzenie zabiegu za pomocą intensywnego źródła światła IPL (zabieg na głowicy SR), ponieważ zapewnia ono zróżnicowanie głębokości penetracji skóry.

Usuwanie zmian naczyniowych na nogach

Usuwanie zmian naczyniowych na nogach za pomocą promieni świetlnych jest procedurą, która stwarza operatorom i pacjentom wiele kłopotów. Przyczyna ich tkwi na ogół w dużej wrażliwości skóry na nogach na energię cieplną (znacznie mniejsza odporność na poparzenia i gorsze gojenie w porównaniu ze skórą na twarzy) oraz różnej średnicy i głębokości położenia naczyń. Natomiast zastosowanie w urządzeniu technologii elos, powoduje mniejsze ryzyko oparzeń, czy skutków ubocznych, poprzez pomiar temperatury tkanki w trakcie zabiegu (Active Dermal Monitoring z automatycznym przerywaniem impulsu po osiągnięciu niebezpiecznego poziomu).

Małe naczynia (pajączki)

W przypadku małych, płytko położonych naczyń na nogach zastosowanie dwóch źródeł energii: prądu RF i lasera diodowego pozwala na uzyskanie dużej energii potrzebnej do skoagulowania naczynia przy stosunkowo niewielkim nagrzaniu skóry. Ciepło wydzielane na skutek przepływu prądu powoduje, bowiem tylko podwyższenie temperatury naczynia a nie barwnika w skórze jakim jest melanina.

Efekty zabiegu

  • efekty  0035 usuwanie zmian naczyniowych
  • efekty  0034 usuwanie zmian naczyniowych
  • efekty  0033 usuwanie zmian naczyniowych